Therapie en begeleiding

In mijn praktijk worden kinderen, jongeren en volwassenen begeleidt.

Speltherapie
Bij (jonge) kinderen krijgt de begeleiding meestal de vorm van speltherapie.In mijn praktijk staat bovendien een prachtige zandtafel, voor Sandplay. Er is heel veel ruimte om te spelen en te bewegen!

Integratieve therapie
Ik ben opgeleid tot integratieve kinder- en jeugdtherapeut. In de integratieve therapie wordt spel afgewisseld met meer directieve vormen van interventie, oefeningen en gesprek. Ook in deze vorm van therapie staat het kind of de jongere centraal, en niet de methodiek of het protocol.

Opstellingen
Opstellingen zijn ook een krachtig middel om zichtbaar en voelbaar te maken waar de verstrikking zit en tevens de oplossing. Opstellingen zijn in het bijzonder geschikt voor volwassenen en jongeren, maar kinderen kunnen er wel bij aanwezig zijn. Zij zijn dan vaak de spiegels van de dynamiek, en soms willen zij ook zelf aan een opstelling deelnemen.

Advertenties