Opstellingen

Familie1

Wat zijn opstellingen

Opstellingen zijn een hulpmiddel, waarmee visueel zichtbaar én ervaarbaar wordt, dat ons individuele leven en onze actuele vragen of problemen verbonden zijn met het grotere geheel. Een familieopstelling laat zien hoe je in liefde ten diepste met je familie verbonden bent, maar ook hoe je daar, vanuit dezelfde liefde, op onbewuste niveau mee verstrikt kan zijn. Zo kan je bijvoorbeeld zonder dat je het weet, het zware lot dragen van iemand anders uit een voorafgaande generatie. Of je kan onbewust vanuit eerder familieleed iets ‘zichtbaar’ maken, dat in de familie nog niet verwerkt werd of nog geen plaats kreeg.

Er zijn vele soorten opstellingen
Je kunt op vele manieren en ook vele ‘ onderwerpen’ opstellen. Bijvoorbeeld je familie, een gevoel, een verlangen, een vraag of keuze etc. Ook de vorm verschilt. In mijn praktijk staat het belang van het kind centraal: dit kan een innerlijk kind zijn of een ‘echt’ kind. In het werken met met kinderen heeft een opstelling een hele speelse vorm, afhankelijk van de leeftijd van een kind. Ik geef zowel groepsopstellingen als ook individuele opstellingen.

Hoe kan het dat een opstelling zo werkzaam en helend is?
Het is niet geheel duidelijk hoe een opstelling “werkt”. Wel zijn er een aantal aspecten die een rol spelen.

  1. Zo spreken Bert Hellinger e.a over het wetende veld’ of het lege midden, een onzichtbaar, alles omvattend energieveld, dat mensen en materie over tijd en ruimte heen met elkaar verbindt. In de kwantumfysica ontstaat meer wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van dit energieveld, ook wel het ´Zeropoint field´ genoemd.
  2. Diverse bestaansdimensies lijken ervaarbaar te worden. Vanuit speciale afstemming en de kracht van het nu, kunnen mensen leren andere energievelden te ervaren. Aspecten waar we in het dagelijks leven vaak aan voorbijgaan.
  3. De ziel/familieziel. In een opstelling worden we uitgenodigd om signalen te ervaren vanuit die andere dimensies in onszelf. “Onze ziel beweegt en inspireert ons”. Zij ‘spreekt’ a.h.w. haar eigen taal. Een taal die we in het dagelijks leven niet zomaar verstaan. In opstellingen lijkt onze ziel eerder de sturende kracht te zijn achter onze levenservaringen.

Intensieve ervaring
Een opstelling is een intensieve ervaring. Dat geldt voor zowel de vragensteller, als de representanten. Ik raad je dan ook aan om de volgende dag en eventueel ook daarna, te zorgen voor voldoende rust en ontspanning, waarin je je ervaringen kunt laten bezinken.

Opgave en informatie
Aan een opstelling gaat een kort gesprek vooraf op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst.

Advertenties