Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende therapie voor kinderen en jeugdigen, die gericht is op het unieke kind. De methodiek is minder van belang. Het probleem van het kind vormt het uitgangspunt van de therapie. Vaak is die hetzelfde als die van de ouders, maar niet altijd. Ik ga ervan uit dat het kind het weet, kan en doet. Ik bedoel hiermee dat het kind (soms onbewust) de aard van het probleem kent en de oplossing weet. Het kind vertelt erover in de therapie of laat het non-verbaal zien in spel en tekeningen.

Kinderen en jeugdigen hebben vaak veel hulpbronnen, wijsheid en kracht in zich om een oplossing te vinden voor hun problemen of om een manier te vinden om met hun problemen om te gaan. Ik help het kind om de oplossing te vinden.

Dit zijn de zes verschillende invalshoeken van waaruit de therapeut werkt.

  • Stress en draagkracht: het onderzoeken en behandelen van stress en draagkracht van het kind
  • Gedrag en cognitie: het aan- en afleren van gedrag en denkpatronen
  • Psychoanalytisch: het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden
  • Systeemtherapeutisch: het werken met het hele systeem (gezin en school), waarbij gekeken wordt naar de manier waarop er gecommuniceerd wordt in het systeem
  • Transpersoonlijk: het kind helpen om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te breiden
  • Fysiek niveau: beperkingen, mogelijkheden, begaafdheden en/of stoornissen

IMG_5127

Advertenties