Speltherapie

Kinderen spelen in hun spel over het leven. Door te spelen leren kinderen, kunnen zij zich uiten, en verkennen ze hun gevoelens, gedachten en gedrag.

Speltherapie is erop gericht om een optimale ontwikkeling en groei van het kind mogelijk te (blijven) maken. Traumatische ervaringen en emotionele of sociale problemen liggen vaak ten grondslag aan een (dreigende) stagnatie van deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld verlies van een dierbare, kindermishandeling, verandering van gezinssamenstelling, hechtingsproblemen.

Raising small souls-3

Speltherapie wordt vooral gebruikt voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Bij jongeren wordt vaker een vorm van creatieve therapie ingezet.

Speltherapie heeft de volgende werkzame eigenschappen:
– spel reguleert negatieve emoties en vermindert stress
– spel help bij het verwerken van belastende ervaringen
– spel ordent en integreert informatie, sociaal-emotioneel en cognitief
– spel biedt een oefenplek voor nieuw gedrag en oplossingen
– spel stimuleert fantasie en creatief denkvermogen
– spel bevordert het inlevingsvermogen

Speltherapie heeft vaak een wat langere duur dan integratieve therapie.

Welke vorm de begeleiding krijgt (integratieve therapie of speltherapie voor kinderen, en ouderbegeleiding of opstellingen voor volwassenen) is altijd in overleg met de therapeut.

Advertenties